Disclaimer

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) die u ontvangt van Pruikenshop.eu zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden van de hierin verstrekte informatie kan Pruikenshop.eu geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van de berichten (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Pruikenshop.eu u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Pruikenshop.eu u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).